Vernielzucht

Uit De Tribune van 30 april 1924:

De Dapperbuurt

De Dapperbuurt, aldus het “Handelsblad”, is een zeer eigenaardige wijk. Wie er doorwandelt, krijgt den indruk te zijn in een dorp, dat bezig is tot stad uit te groeien. In de straten zijn nog resten van voortuintjes, welke eens de omgeving zeer aardig moeten hebben gemaakt. Nu is er van de vriendelijkheid niets meer over. Integendeel. De toestand is er wild-chaotisch.

Hier en daar is nog zo’n voortuintje. Of eigenlijk het woord “tuintje” is niet juist, want alles wat op planten en bloemen gelijkt, is weg slechts een paar boomen en wat forsche struiken hebben de verwording overleefd. Die ex-tuintjes dan, zijn nu opslagplaatsen van alelrlei, veelal voor handkarren.

Andere tuintjes zijn half verdwenen, dat wil zeggen, de voorhekken zijn weg, de zijhekken staan nog, soms geheel, soms gedeeltelijk. Die hekjes staan dwars over het voetpad, als echte sta-in-de-wegs. De zaak is aldus; de meeste voortuintjes zijn door de vroegere eigenaars aan de gemeente overgedragen. Zij zijn “ontmanteld” en de grond is bij de straat getrokken, zoodat het voetpad uitermate breed is geworden. Maar het voetverkeer is van die breedte niet gediend, tengevolge van de overblijfselen van de bovengenoemde hekjes. Het wordt tijd, dat de toestand eens wordt genormaliseerd. Goed onderhouden voortuintjes zijn aardig, maar de verwaarloosde resten ervan zijn uit den booze.

Het ergste is de toestand in de Commelinstraat tusschen de Dapperstraat en Pontanusstraat. Midden in de straat ligt een plantsoentje, dat in vorige jaren door de straatjeugd deerlijk is toegetakeld. Het gemeentebestuur heeft overwogen dit plantsoentje op te ruimen en het straatprofiel geheel te veranderen. Dit zou echter veel geld kosten en besloten is den toestand te laten zooals hij is. Dat wil zeggen, het planbtsoen zal niet meer worden opgeknapt in de hoop, dat het publiek het beter zal beschermen. Wellicht zou het achteraf beschouwd beter zijn geweest, als het plantsoen, dat voor een paar jaar de boomenrijen heeft vervangen, er nooit was gekomen. Nu het er eenmaal is, hopen zij, dat het zoo spoedig mogelijk in orde komt. Een lezer klaagt erover, dat het plantsoen geen enkelen overweg heeft, zoodat een voertuig nergens de straat kan oversteken. Dat bezwaar lijkt ons niet ernstig. Zoo lang is de straat niet en zoo’n middenplantsoen maakt het gevaarlijk links-voorrijden onmogelijk.

Erger is, dat er naast het plantsoen geen behoorlijke verkeersweg is. Die is veel en veel te smal; passeren van voertuigen is ten eenenmale uitgesloten. Oorzaak daarvan zijn de reeds genoemde overblijfselen van voortuintjes. Die behooren zoo spoedig mogelijk te worden opgeruimd. Zooals de toestand nu is, kan hij niet blijven. Hij is gevaarlijk en zeer, zeer leelijk.

Nog iets. In de Pontanusstraat tegenover de Commelinstraat is een flinke zandbak, speelplaats voor de jeugd, die er dapper gebruik van maakt. Maar rond de speelplaats hebben heesters gestaan. Die zijn allemaal vernield, niet door de spelende kinderen, die zouden er geen kracht voor hebben in de knuistjes, maar door de “rijpere” jeugd, die voorts kans heeft gezien al het houtwerk bij de speelplaats op de meest baldadige wijze stuk te breken. Is aan dergelijke vernielzucht nu heusch niets te doen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s