Boycot van Verbetering Zij Ons Streven

Uit Recht voor Allen van 13 mei 1896

Waarde Redaktie!

Zoudt gij onderstaand stuk, in uw kolommen willen opnemen:

Vrijdagavond (1 Mei) begaven zich een achttal leden van de Soc. Jongel. Vereen. “M. en O.” met hun vlag van het Dapperplein naar het Kattenburgerpein, om gezamenlijk naar het “Paleis van Volksvlijt” op te trekken. Bij de Zeeburgerstraat zijnde, werden zij door een groot aantal kwajongens, zonder daartoe eenige aanleiding te hebben gegeven, met allerlei projektielen geworpen. Sommige onzer leden kregen heele klinkers tegen hun hoofd aan, zoodat zij eenige jongens een paar ferme klappen gaven.

Dit was het sein van een nieuwen aanval. Waren het daareven nog jongens, nu begonnen ook mannen (?) met allerlei steenen naar ons te werpen. Voor erger beducht, besloten wij de vlucht te nemen in ons vergaderlokaal “Verbetering zij ons Streven” Czaar Peterstraat 29.

Nauwelijks waren wij binnen, of het paneel werd door een paar personen ingetrapt. De kasteleinse (de man was niet thuis) begon daarop tegen ons uit te varen, om het café te verlaten. “Nu is het mooi genoeg,” sprak zij, “nu moet je maar zien, hoe of je het maakt,ik heb geen idée dat mijn boel stuk geslagen wordt”. M.a.w. zij zag liever dat wij in elkaar werd geslagen, dan haar deur, wat zij Maandag j.l. nog openlijk bekende! Er waren eenige leden reeds uit het café gegaan en die werden door een agent van politie begeleid. Ondergeteekenden en nog twee leden die iets later er uit gingen, werden weder achtervolgd tot aan de Handelskade, waar menige steen met ons hoofd kennis maakte. De lezer oordele zelf, de behandeling die wij daar in ons vergaderlokaal hebben ondervonden. (Erg socialistisch (?) niet waar ?)

De Jongel. Vereen. “M. en O.” heeft daarop de volgende motie aangenomen:

“De Soc. Jongel. Vereen. “M. en O” gehoord hebbende de behandeling door eenige harer leden ondervonden in café “Verbetering zij ons Streven” Czaar Peterstraat 29, van de kasteleines, toen zij door een haar kwaadgezinde volksmenigte op den avond van 1 Mei werden mishandeld; dat zij hierop het café zijn uitgejaagd en aan de woede van een volksmenigte zijn prijs gegeven; besluit; een ernstig protest te moeten aanteekenen tegen zulk een handeling en bericht tevens, dat zij dit café heeft geboykot.”

De “Gem. Zangv. Voorwaarts” en “Onderafd. M. en O.” van deeze vereeniging heeft een bewijs van adhaesie gezonden met dit protest. Tevens heeft ook zij beslooten daar geen repetitie meer te houden.

Dankende voor de plaatsruimte,

Names de Jongel. Vereen. “M. en O.”

H. de Rooij Jr.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s