Japie van alle jaren

Er zijn in 1894 al pogingen om tot een soort markt op het Dapperplein te komen. In dat jaar vraagt vereniging Algemeen Belang buurt ZZ tot een officiële aanwijzing van het Dapperplein tot algemene marktplaats. Directe aanleiding is de overlast van de vele  venters in de buurt. B&W ziet in eerste instantie geen gelegenheid positief op het verzoek in te gaan, aldus een verslag uit de Standaard van 6 november 1894.

Straatschenderij

De vereeniging Algemeen Belang buurt Z Z heeft aan den Raad het verzoek gericht in de buurt van het Dapperplein beter te doen waken tegen straatschenderij. B. en W. antwoorden in hun praeadvies op bedoeld verzoek, dat de politie al het mogelijke doet om de ongeregeldheden daar te keer te gaan, tal van processen-verbaal, tegen straatschenders had opgemaakt, getuigen er van; maar meer kan niet geschieden.

Dat de aanwijzing van het Dapperplein als marktplaats voor de venters, die vooral des Zaterdagsavonds het verkeer in de Dapperstraat belemmeren, verbetering zou brengen in den toestand, kunnen B. en W. niet toestemmen, want dan komt er een markt, wat B. en W. niet noodig achtern, dan is slechts vermeerdering van venters te verwachten.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer de markt op het Dapperplein definitief tot stand komt, maar in ieder geval is er ook in 1904 veel overlast van venters die met hun wagens overal langs de straten staan. In deze jaren ontstaat de zaterdagavondmarkt op het Dapperplein, die in ieder geval in 1907 functioneert.

Een mooie illustratie van hoe het er op zaterdagmiddagen op het Dapperplein toegaat, is af te leiden uit een bericht in het Algemeen Handelsblad van 21 juli 1909:

“Japie van alle jaren” en de politie

Japie van alle jaren, die a 5 cent de prachtigste Hollandsche haring placht te verkopen in de Dapperbuurt, is in conflict gekomen met de politie. Het conflict werd ons verhaald in zijn oorsprong, in zijn aanvang, in zijn ontwikkeling, in zijn ontknooping. Het conflict werd ons verhaald van politie- en Japie-zijde. Het was moeilijk, vond de rechter, om “uyt die see van verscheydenheit de waerheit te visschen.” Maar toch werd geoordeeld dat de brigadier, die alleen omdat hij een oploop en oneenigheden vreesde, was opgetreden, en Japie had verwijderd van de plaats, die hij ter wille van haring en huisgezin had ingenomen, te voorbarig was geweest. We hoorden van ’t buurtgebruik, dat ’s Zaterdags tusschen half drie en drieën op een teeken al de wachtende venters over ’t Dapperplein pleegden te karren naar de beste standplaatsen; ook veel van “broodconcurrentie” en van een kaasboer, die, naar Japie insinueerde, altijd “hompies kaas” naar den politiepost [die in die jaren gevestigd is in de Muiderpoort, red.] bracht – “nou ’t kan zijn, dat die agenten ze van ‘m koopen” – maar volgens Japie, werd die kaasboer dan boven hem beoordeeld door de politie. Enzovoorts. Slot: een eisch van 50 cent.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s