Aanleg van de Pieter Nieuwlandstraat

De Pieter Nieuwlandstraat zou oorspronkelijk Crasstraat heten maar werd uiteindelijk toch Derde van Swindenstraat genoemd in het oorspronkelijk stratenplan van het zuidelijk deel van de Dapperbuurt. Wanneer de Firma Groenewegen, die het grootste deel van de gronden van de toekomstige zuidelijke Dapperbuurt in zijn bezit heeft, voorstelt het stratenplan te wijzigen, wordt ook de naam van de Derde van Swindenstraat gewijzigd. Deze heet voortaan – volgens een in de Gemeenteraad van februari 1891 genomen beslissing – Pieter Nieuwlandstraat, naar de beroemde leerling van Swinden.

Aan de Pieter Nieuwlandstraat komt in 1892 een openbare school derde klasse gereed, net als een blok arbeiderswoningen van de Maatschappij tot verkrijging van eigen woningen. Van deze school worden in een weekend in december 1893 maar liefst 53 ruiten ingegooid.

In 1893 komt de bouw in de Pieter Nieuwlandstraat moeizaam op gang. Deze bouw ondervindt met hinder omdat het weglichaam nog niet gereed is. Dit noopt een aantal arbeiders in december 1893 het volgende verzoek aan de burgemeester van Amsterdam te richten:

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekenden, werklieden aan de te bouwen perceelen aan de Pieter Nieuwlandstraat buiten de Muiderpoort:

Dat het motief uitgebracht in uw advies aan de commissie in zake de werkloosheid: “de gemeente doet wat zij kan” bezijden de waarheid is.

Dat, wanneer het den Gemeenteraad werkelijk ernst was, de werkloosheid, zoo niet geheel, dan toch ten deele te doen verdwijnen, hij, naar bescheiden meening van adressanten, in de eerste plaats moest zorgen, dat de in aanbouw zijnde perceelen van gemeentewege geen belemmering in den bouw ondervinden.

Dat de patroons van de te bouwen 7 percelen aan bovengenoemde straat herhaalde malen bij de bevoegde autoriteiten om de noodige vergunning hebben verzocht, doch telken male zijn afgewezen op grond, dat de publieke weg eerst op voldoende hoogte moest zijn gebracht.

Dat de bouw van bovengenoemde perceelen geheel onafhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden aan den publieken weg.

Redenen, waarom adressanten UEd.achtb. beleefd doch dringend verzoeken, met het oog op de reeds bestaande werkloosheid en den nasleep daarvan, de bevoegde autoriteiten aan te sporen, de benoodigde vergunningen tot den voortgang van den bouw spoedig te doen afgeven.

J. Th. Distelbrink

Het verzoek van de werklieden leidt tot een spoedige vergunning en in 1894 zijn de bouwwwerkzaamheden in volle gang. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd.

Enige bewoners van de eerste jaren zijn de volgende. Op Pieter Nieuwlandstraat 12 komt een rokerij, zouterij en kokerij van vlees, van G. Kaales. Op Pieter Nieuwlandstraat 53 zit een koffiehuis, waarin begin 1895 brand uitbreekt. Boven- en naaste buren ontvluchten hun panden, maar de brand wordt spoedig geblust. J. Meeuwig woont op Pieter Nieuwlandstraat 57 en zoekt in mei 1894 kleedermakersknechten. J.N. van Zomeren verhuist in juni 1894 van de Conradstraat naar Nieuwlandstraat 60-I en adverteert dat in Recht voor Allen. In juli 1894 worden vier woon- en winkelhuizen ter veiling aangeboden op Nieuwlandstraat 73-79. In januari 1895 zijn dat een winkel- en woonhis op de nummers 74-76. J. Mantel zal later het verzoek aan de Gemeenteraad doen een smederij op nummer 77 te vestigen. Op Pieter Nieuwlandstraat 81 bestaat in september 1894 cafĂ© Excelsior, waarin de socialistische propagandaclub Muiderpoort en Omstreken vergaderingen houdt. Er wordt in Recht voor Allen voor geadverteerd. Vanaf oktober 1894 gaat de club zich Kommunistische Propagandaklub “Muiderpoort en Omstreken” noemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s