Aanleg gasfabriek

De gasfabriek in het Polderweggebied wordt door Engelsen gebouwd. Het socialistisch dagblad Recht voor Allen klaagt in februari 1886, hoewel de Engelsen redelijke werkgevers blijken.

Hoewel zeer zeldzaam voorkomende, vooral in Nederland, meen ik dat het daarom nog te meer belangrijk is, om melding te maken van het volgende. Sedert 1 Januari van dit jaar zijn de Engelsche aannemers het werk begonnen van de nieuwe gasfabriek buiten de Muiderpoort bij Amsterdam, het was winter en de meetings der werkloozen gehouden, hoe groot de werkeloosheid en hoe diep de armoede en de ellende waren.

En even als bijna altijd geschiedt, deden wij ook thans weder de bittere ervaring op dat vele patroons daarvan gebruik maakten om de loonen te verlagen, in het bewustzijn dat de armoede en ellende der arbeiders hun bondgenooten waren.

Ik zeg: vele patroons, omdat niet allen van dezen treurigen macht misbruik wenschten te maken, want de Engelsche aannemers die onder de ongunstigste omstandigheden voor den werkman het werk begonnen, handelden anders, want daar de loonstandaard der timmerlieden in Amsterdam 18 cents per uur is en dat der metselaars, opperlieden en sjouwers geen bepaling heeft, werd door de Engelsche aannemers uitbetaald als volgt: metselaars 22 cents per uur, timmerlieden 20 cents, opperlieden en sjouwers 18 cents per uur, dit duurde voort tot in ’t laatst van April jl., toen werd er 11 uur per dag gewerkt en gingen er onder het werkvolk stemmen op dat de werkloonen te weinig waren omdat daardoor de weekloonen te klein werden, een gevolg hiervan was dat de metselaars een schrijven richten aan de aannemers, waarin zij verzochten om meer werkuren per dag of hooger loon stukwerk. En wat deden nu de Engelsche aannemers? Praktisch als zij zijn verlengen zij niet alleen de dagen maar verhoogen tevens het loon, dat der metselaars en timmerlieden met 2 cts. per uur. Terwijl nu de Engelsche patroons de wenschen der Nederlandsche werklieden voorkomen, vraag ik: wat doet de Nederlandsche patroon voor den Nederlandschen werkman? Het antwoord op deze vraag moet zeker allerbedroevendst zijn, en daarom willen wij dat de lichtzijde der Engelsche patroons dan ook niet worde vergeleken met de donkere schaduw der Hollandsche patroons maar geven als onzen innigsten wensch te kennen dat zij zich dit tot voorbeeld mogen stellen. – Na u de volste verzekering te hebben gegeven dat ik de tolk ben van duizenden werklieden, wanneer ik den wensch uitdruk om al de Nederlandsche werkgevers in ruil te geven voor de Engelschen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s