Koninklijke verjaardag

Uit de Hofcourant, 27 augustus 1791

AMSTERDAM, den 24 Augustus. Heeden de heuchelyke verjaardag zynde van Zyn Doorl. Hoogheid den heer Erf-Prins van ORANGE en NASSAU enz. enz., zoo is dezelve alhier luisterryk gevierd; de vreugde der weldenkenden by die gelegenheid was zeer groot; des morgens vroeg zag men reeds aan verscheiden huizen in de Stad, als meede van ’s Lands en Particuliere Scheepen de Orange Vlaggen waaijen, de leeden van het Collegie, ten Zinspreuk voerende: STANDVASTIG VOOR DE OUDE CONSTITUTIE, hebben mede ter viering van dit heuchelyk Evenement een pragtigen Maaltyd gehouden, ten huize van den Castelyn W. van der Nulft, in ’t Wapen de Eendracht op de Houtwaalderweg buiten de Muyderpoort, dit aanzienlyk Gezelschap heeft dezen dag in groote vreugde doorgebragt met het drinken van de hooge gezondheeden van de Vorstelyke Famillie, met vivat Orange, hetwelk door het Muziek, dat ten uitterste brillant was, wierd beantwoord met het fraaije Airtje Wilhelmus van Nassouwen. Heeden avond zullen verscheiden Burgerwagten op het pragtigst geillumineerd zyn, waarin uitmunten zal de Wyk No. 16, onder commando van den Wel. Ed. Manh. Pieter Bolten, zynde dit de Wyk van de aan de oude Constitutie trouwgeblevene Burgers van het Eiland Cattenburg; voor het overige zal dezen avond zoo door Illuminatien als het branden van Piktonnen, met pragt gevierd worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s